Familierecht

Binnen het familierecht behandelen wij alle kwesties waar particulieren en ondernemers tegenaan kunnen lopen. Daarbij kunt u onder andere denken aan de volgende onderwerpen.

Echtscheiding en geregistreerd partnerschap

Stel, u heeft de moeilijke beslissing genomen om uit elkaar te gaan. Wat moet er allemaal worden geregeld? Wat gaat er met de koopwoning gebeuren? Wij adviseren, geven second opinions en voeren (echtscheidings)procedures zowel namens één als beide echtgenoten. Wij adviseren u ook graag als u ondernemer bent of als er internationale aspecten aan de orde zijn.

Bent u ondernemer en gaat u scheiden? Dan doet u er goed aan om tijdig advies in te winnen bij een specialist. Het is van belang dat u in een vroeg stadium duidelijkheid krijgt over de juridische en financiële gevolgen van een echtscheiding voor uw onderneming.

DDH Advocatuur heeft niet alleen oog voor de juridische kant van de zaak. Maar ook – en misschien wel: vooral – voor de menselijke en emotionele kant. Indien gewenst, hebben wij in ons netwerk de beschikking over uitstekende accountants en fiscalisten, die kunnen adviseren en meedenken.

Mediation

Gaat u scheiden, dan komt er veel op u af. Emoties zoals verdriet, boosheid en teleurstelling wisselen elkaar mogelijk af. Toch is het belangrijk om op een goede en respectvolle manier uit elkaar te gaan. Temeer als er kinderen bij betrokken zijn. U gaat uit elkaar als partners, maar blijft ouders. Wij laten u zien hoe u als ouders zijnde met elkaar kunt praten, in plaats van als ex-partners. Op verzoek praten wij ook met de kinderen om hun gevoelens en wensen zichtbaar te maken. Het is belangrijk om conflicten beheersbaar en bespreekbaar te houden. Dit bespaart niet alleen tijd en kosten, maar u komt daardoor ook sneller tot afspraken.

Kiest u beiden voor mediation, dan maakt de mediator binnen twee weken een gezamenlijke afspraak met u en uw (ex-)partner. Tijdens de eerste bijeenkomst bespreekt u het mediationtraject en legt de mediator uit wat u allemaal kunt verwachten. Bent u uiteindelijk tot afspraken gekomen? Dan legt de mediator deze schriftelijke vast in een overeenkomst, die beide partijen ondertekenen. Vervolgens dient de mediator de overeenkomst en het verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Als één partij zich meldt, neemt de mediator – na overleg – contact op met de andere partij om te peilen of hij of zij mediation wil proberen.

Opstellen of wijzigen huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden

Wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, is het belangrijk om goed na te denken over de financiële en juridische gevolgen. Welke bezittingen en schulden wilt u delen of privé houden? Wij kunnen u adviseren bij het opstellen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden. Let op: sinds 1 januari 2018 is het wettelijke stelsel veranderd, waardoor u niet meer automatisch in volledige gemeenschap van goederen trouwt.

Gezag, omgang en informatie

Wij adviseren, geven second opinions en voeren procedures over gezag-, omgang- en informatieregelingen. Wilt u een ouderschapsplan opstellen? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan kan er – afhankelijk van uw situatie – sprake zijn van een te betalen of juist te ontvangen bedrag aan partneralimentatie of kinderalimentatie. Wij adviseren, geven second opinions en voeren alimentatieprocedures zowel namens alimentatiegerechtigden als alimentatieplichtigen. Wij kunnen voor verschillende situaties draagkracht- en behoefteberekeningen maken met het programma SPLIT.

Ook als u ondernemer bent adviseren wij u graag. Mocht u er behoefte aan hebben, dan kunnen de uitstekende accountants en fiscalisten in ons netwerk u adviseren.

Afstamming

DDH Advocatuur adviseert, geeft second opinions en voert procedures over afstamming voor iedereen die daarbij betrokken kan zijn. De biologische vader is niet altijd ook de juridische vader. De juridische vader heeft bepaalde rechten tegenover het kind, maar ook plichten. Wilt u als moeder of kind het vaderschap laten vaststellen? Of wilt u als man zijnde het vaderschap erkennen via de rechter? Wij staan u met raad en daad bij in afstammingskwesties.

Naamswijziging

Wij adviseren en voeren procedures over voornaamswijziging.

family-ddh-specialites